Tento e-shop používá cookies, které pomáhají zajistit kvalitu našich služeb.

SOUHLASÍM více o cookies
TEL. OBJEDNÁVKY +420 603 258 018
8:00-12:00 | 13:00-16:00

Právna doložka

Prevádzkovateľom tohto serveru je spoločnosť Slovenský RYBÁR s.r.o., ktorá sa zaväzuje k nižšie uvedenému.

Osobné údaje

Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.
Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok.
Údaje o nákupoch a správaní sa zákazníkov budú použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa webstránky.

Zodpovednosť

Spoločnosť Slovenský RYBÁR s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Slovenský RYBÁR s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Spoločnosť Slovenský RYBÁR nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd.
Spoločnosť Slovenský RYBÁR s.r.o neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené.
Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti Slovenský RYBÁR s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel.

Copyright

Táto webstránka je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto webstránky (najmä texty, obrázky, popisy, rozdelenie kategórií, obchodné podmienky ani daľšie časti), v celku ani v častiach, nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.
Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb.
Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Doprava zdarma DOPRAVA ZDARMA

Při objednávce zboží od 999 Kč
máte dopravu ZDARMA.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK
Zadejte svůj e-mail a dostávejte informace o novinkách a aktuálních akcích..